Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Pátek 29.6.2018
Nepřítomné třídy012345678910
3.FRAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbsc
4.AAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbsc
4.CAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbsc
Nepřítomní učitelé012345678910
Kracíková Milena(NEM)......-..----
Novohradská Vlasta(RD)---------
Změny v rozvrzích učitelů:
Adamec František1. hododpadáIKT1.Pzrušeno
2. hododpadáIKT1.Pzrušeno
3. hododpadáELT1.AM (ETL1)+zrušeno
4. hododpadáELT1.AM (ETL1)+zrušeno
Adámek Roman2. hododpadáELM3.FR (3.R)
Bělková Marta3. hododpadáČJL1.Pzrušeno
4. hododpadáČJL3.FR
Bezdíčková Bohuslava1. hodnavíc TH2.FR(2.FR)za odpadlou
3. hododpadáBIE1.AM (1.A)zrušeno
4. hododpadáCHE2.Azrušeno
Diblíková Eva1. hodnavíc TH3.A(3.A)za odpadlou
1. hododpadáCHZ3.Azrušeno
2. hododpadáCHZ3.FR (3.F)
3. hododpadáCHZ2.FR (2.F)zrušeno
4. hododpadáRoV4.A
Hejčl Pavel0. hododpadáOv2.FR (2.sR)zrušeno
1. hododpadáOv2.FR (2.sR)zrušeno
2. hododpadáOv2.FR (2.sR)zrušeno
3. hododpadáOv2.FR (2.sR)zrušeno
4. hododpadáOv2.FR (2.sR)zrušeno
5. hododpadáOv2.FR (2.sR)zrušeno
Hostinská Kristýna1. hododpadáAJ2.A (1.sk)zrušeno
2. hododpadáAJ1.AM (1sAM)zrušeno
3. hododpadáAJ4.C
Chaloupka Jaroslav0. hododpadáOv2.FR (1.sR)zrušeno
1. hododpadáOv2.FR (1.sR)zrušeno
2. hododpadáOv2.FR (1.sR)zrušeno
3. hododpadáOv2.FR (1.sR)zrušeno
4. hododpadáOv2.FR (1.sR)zrušeno
5. hododpadáOv2.FR (1.sR)zrušeno
Chaloupková Sylva1. hodnavíc TH2.A(2.A)za odpadlou
1. hododpadáMAT1.AMzrušeno
2. hododpadáMAT2.Azrušeno
3. hododpadáMAT3.Azrušeno
4. hododpadáIKT4.C
5. hododpadáIKT4.C
Jandová Eva0. hododpadáOv1.FR (1.sF)zrušeno
1. hododpadáOv1.FR (1.sF)zrušeno
2. hododpadáOv1.FR (1.sF)zrušeno
3. hododpadáOv1.FR (1.sF)zrušeno
4. hododpadáOv1.FR (1.sF)zrušeno
5. hododpadáOv1.FR (1.sF)zrušeno
Jelenová Světla1. hododpadáAJ2.A (2.sk)zrušeno
2. hododpadáAJ1.AM (2sAM)zrušeno
3. hododpadáAJ3.FR (3.R)
Koljaděnko Vasil2. hododpadáAJ1.FR (1.R)zrušeno
3. hododpadáAJ3.FR (3.F)
Miček Ladislav1. hodnavíc TH1.AM(1.AM)za odpadlou
1. hododpadáPsP4.C
2. hododpadáRJ4.C (RJ4)+
Mňuková Iva0. hododpadáOv1.FR (2.sF)zrušeno
1. hodnavíc TH1.FR(1.FR)za odpadlou
1. hododpadáOv1.FR (2.sF)zrušeno
2. hododpadáOv1.FR (2.sF)zrušeno
3. hododpadáOv1.FR (2.sF)zrušeno
4. hododpadáOv1.FR (2.sF)zrušeno
5. hododpadáOv1.FR (2.sF)zrušeno
Prášek Pavel1. hododpadáČJL4.A
2. hododpadáNJ4.C (NJ4)+
4. hododpadáČJL3.Azrušeno
Sejtková Pavla1. hodnavíc TH1.P(4.A)za odpadlou
1. hododpadáEK3.FR
3. hododpadáEaP2.Azrušeno
4. hododpadáEK1.Pzrušeno
Všetička Milan1. hododpadáMAT1.FR (1.R)zrušeno
2. hododpadáMAT2.FR (2.F)zrušeno
4. hododpadáFYZ1.AM (1.A)zrušeno
Změny v rozvrzích tříd:
1.AM1. hodTH(1.AM)navícMiček Ladislav
1. hodMATodpadá(Chs)
2. hodAJ1sAModpadá(Hos)
2. hodAJ2sAModpadá(Jel)
3. hodBIE1.Aodpadá(Bez)
3. hodELTETL1odpadá(Ada)
4. hodFYZ1.Aodpadá(Vše)
4. hodELTETL1odpadá(Ada)
1.FR0. hodOv2.sFodpadá(Mnu)
0. hodOv1.sFodpadá(Jan)
1. hodTH(1.FR)navícMňuková Iva
1. hodMAT1.Rodpadá(Vše)
1. hodOv2.sFodpadá(Mnu)
1. hodOv1.sFodpadá(Jan)
2. hodAJ1.Rodpadá(Kol)
2. hodOv2.sFodpadá(Mnu)
2. hodOv1.sFodpadá(Jan)
3. hodOv2.sFodpadá(Mnu)
3. hodOv1.sFodpadá(Jan)
3. hodELTETL1odpadá(Ada)
4. hodOv2.sFodpadá(Mnu)
4. hodOv1.sFodpadá(Jan)
4. hodELTETL1odpadá(Ada)
5. hodOv2.sFodpadá(Mnu)
5. hodOv1.sFodpadá(Jan)
1.P1. hodTH(4.A)navícSejtková Pavla
1. hodIKTodpadá(Ada)
2. hodIKTodpadá(Ada)
3. hodČJLodpadá(Běl)
4. hodEKodpadá(Sej)
2.A1. hodTH(2.A)navícChaloupková Sylva
1. hodAJ1.skodpadá(Hos)
1. hodAJ2.skodpadá(Jel)
2. hodMATodpadá(Chs)
3. hodEaPodpadá(Sej)
4. hodCHEodpadá(Bez)
2.FR0. hodOv2.sRodpadá(Hej)
0. hodOv1.sRodpadá(Chal)
1. hodTH(2.FR)navícBezdíčková Bohuslava
1. hodPR2.Fodpadá(Kra)
1. hodOv2.sRodpadá(Hej)
1. hodOv1.sRodpadá(Chal)
2. hodMAT2.Fodpadá(Vše)
2. hodOv2.sRodpadá(Hej)
2. hodOv1.sRodpadá(Chal)
3. hodCHZ2.Fodpadá(Dib)
3. hodOv2.sRodpadá(Hej)
3. hodOv1.sRodpadá(Chal)
4. hodOv2.sRodpadá(Hej)
4. hodOv1.sRodpadá(Chal)
5. hodOv2.sRodpadá(Hej)
5. hodOv1.sRodpadá(Chal)
3.A1. hodTH(3.A)navícDiblíková Eva
1. hodCHZodpadá(Dib)
2. hodPRodpadá(Kra)
3. hodMATodpadá(Chs)
4. hodČJLodpadá(Prá)
3.FR1.-9. hod Obecná absence třídy
4.A1.-9. hod Obecná absence třídy
4.C1.-9. hod Obecná absence třídy

Všem žákům a zaměstnancům školy přejeme klidné a pohodové prázdniny. Zahájení školního roku 2018/2019 je v pondělí 3. září 2018.